Значення слова

Дієслово
відмовлятися
відрікатися
відмовлятися від посади

Приклади вживання

Edward agreed to abdicate. — Едуард погодився зректися престолу.
Some monarchs have been forced to abdicate. — Деякі монархи були змушені зректися престолу.
Edward VIII abdicated in 1936 in favour of his brother George VI. — Едуард VIII зрікся престолу в 1936 році на користь свого брата Георга VI.
When Napoleon I tried to abdicate on 4 April 1814, he said that his son would rule as emperor. — Коли Наполеон I намагався зректися престолу 4 квітня 1814 р., він сказав, що його син буде правити як імператор.

Поділитись посиланням: