Значення слова

Дієслово
дотримуватися
виконувати
терпіти
залишатися вірним
чекати
зносити

Приклади вживання

Most companies abide by these disclosure rules. — Більшість компаній дотримуються цих правил розкриття інформації.
A monk abides by these institutionalized rules. — Монах дотримується цих інституціоналізованих правил.
Mandela was a devout believer in democracy and abided by majority decisions even when deeply disagreeing with them. — Мандела був відданим віруючим у демократію і дотримувався рішень більшості, навіть коли глибоко не погоджувався з ними.
He agrees to abide by the Terms of Service. — Він погоджується дотримуватись Умов надання послуг.

Поділитись публікацією: