Значення слова

Дієслово
прискорювати
прискорюватися
розганяти
розганятися
збільшувати швидкість

Приклади вживання

To accelerate is to have acceleration. — Прискорюватися означає мати прискорення.
To go faster, you need to accelerate. — Щоб їхати швидше, потрібно прискоритися.
Oil revenue helped accelerate the development of the city. — Доходи від нафти сприяли прискоренню розвитку міста.
They can accelerate from 0-100 km/h in 3,5 seconds. — Вони можуть розганятися від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди.
The company began to grow rapidly in the second half of the 2010s, and this growth has been accelerated by the COVID-19 pandemic. — Компанія почала швидко розвиватися у другій половині 2010-х років, і це зростання було прискорене пандемією COVID-19.
Electrostatic particle accelerators use static electric fields to accelerate particles. — Електростатичні прискорювачі частинок використовують статичні електричні поля для прискорення частинок.
What time does it take the vehicle to accelerate from 0 to 60 miles per hour? — За який час автомобіль розганяється від 0 до 60 миль на годину?
The plugin uses caching to accelerate website loading times. — Плагін використовує кешування для прискорення часу завантаження веб-сайту.

Поділитись публікацією: