Значення

Іменник
акцент
наголос
вимова

Дієслово
акцентувати
наголошувати
виділяти
робити наголос

Множина

Іменник accent у множині: accents

Приклади вживання

accent lighting — освітлення акцентуюче
acute accent — акут, гострий наголос
Maria has an American accent. — У Марії американський акцент.
Patrick has a British accent. — У Патріка британський акцент.
There are a lot of different accents. — Є багато різних акцентів.
Does he have an Australian accent? — У нього австралійський акцент?
Cockney is an accent and dialect of English, mainly spoken in London and its environs. — Кокні — це акцент і діалект англійської мови, на якому розмовляють переважно в Лондоні та його околицях.
Their accent is considerably distinct from other General American accents. — Їхній акцент значно відрізняється від інших загальноамериканських акцентів.
Actors use dialect coaches to speak in an accent other than their own. — Актори використовують тренерів з діалекту, щоб говорити з акцентом, відмінним від власного.
The phonology of Standard German is the standard pronunciation or accent of the German language. — Фонологія стандартної німецької мови — це стандартна вимова або акцент німецької мови.

Поділитись публікацією: