Значення слова

Дієслово
приймати
припускати
визнавати
брати
акцептувати
погоджуватися

Приклади вживання

He accepted a bribe. — Він взяв хабар.
I accept the invitation. — Я приймаю запрошення.
Do you accept credit cards? — Ви приймаєте кредитні картки?
Peter did what he did. I just have to accept it. — Пітер зробив те, що зробив. Я просто маю це прийняти.
Did he accept the gift? — Чи прийняв він подарунок?
It can work with any merchant that accepts contactless payments. — Він може працювати з будь-яким продавцем, який приймає безконтактні платежі.
Email servers accept, forward, deliver, and store messages. — Сервери електронної пошти приймають, пересилають, доставляють та зберігають повідомлення.
An electron acceptor is a chemical entity that accepts electrons transferred to it from another compound. — Акцептор електронів — це хімічна речовина, яка приймає електрони, передані йому від іншої сполуки.

Поділитись публікацією: