Значення слова

Іменник
доступ
прохід
підхід
вибірка
приріст
приступ

Дієслово
мати доступ

Приклади вживання

access code — код доступу
access control — контроль доступу
access token — маркер доступу
Internet access — доступ в Інтернет
open access — відкритий доступ
random-access memory — пам’ять з довільним доступом
remote access — віддалений доступ
Access denied. — У доступі відмовлено.
Can I access the course forever? — Чи можу я завжди мати доступ до курсу?
It implements a radio access technology. — Він реалізує технологію радіодоступу.

Поділитись публікацією: