Значення слова

Іменник
приріст
зрощення
збільшення
нарощення

Приклади вживання

accretion disk — акреційний диск (диск, що утворюється навколо зорі або чорної діри у результаті акреції)
It was formed by the accretion of several cratons. — Він утворився в результаті зрощення кількох кратонів.
Ice accretion can affect the external surfaces of an aircraft. — Наростання льоду може вплинути на зовнішні поверхні літака.
They may still evolve further through collision or accretion. — Вони все ще можуть розвиватися далі через зіткнення або зрощення.
Continuous accretion of gas, geometrical bending, and magnetic fields may control the detailed fragmentation manner of the filaments. — Безперервна акреція газу, геометричний вигин і магнітні поля можуть контролювати детальний спосіб фрагментації ниток.

Поділитись публікацією: