Значення слова

Дієслово
накопичувати
акумулювати
нагромаджувати
скупчуватися
складати
натікати

Приклади вживання

accumulate wealth — накопичувати багатство
Animals sometimes accumulate food. — Тварини іноді накопичують їжу.
Dust and debris will accumulate as a result of air cooling. — Пил і сміття накопичуватимуться в результаті повітряного охолодження.
In the subsequent aerobic phase, these bacteria can accumulate large quantities of polyphosphate within their cells. — У подальшій аеробній фазі ці бактерії можуть накопичувати велику кількість поліфосфату в своїх клітинах.

Поділитись публікацією: