Значення слова

Дієслово
досягати
досягти
добиватися
успішно виконувати

Приклади вживання

I think I’ll achieve this goal. — Думаю, я досягну цієї мети.
I want to achieve success. — Я хочу досягти успіху.
They failed to achieve a strategic victory. — Їм не вдалося досягти стратегічної перемоги.
He will show you how to achieve this result. — Він покаже вам, як досягти такого результату.
It’s the result you intend to achieve. — Це результат, якого ви збираєтеся досягти.
There are many strategies to achieve financial independence. — Існує багато стратегій досягнення фінансової незалежності.
I believe that it’ll help me to achieve the zenith of fame. — Я вірю, що це допоможе мені досягти зеніту слави.
We need a general plan to achieve one or more long-term or overall goals under conditions of uncertainty. — Нам потрібен загальний план для досягнення однієї або кількох довгострокових або загальних цілей в умовах невизначеності.
Planning is the process of thinking regarding the activities required to achieve the desired goal. — Планування — це процес мислення щодо діяльності, необхідної для досягнення бажаної мети.

Поділитись публікацією: