Значення слова

Прикметник
кислотність
їдкість

Приклади вживання

acidity function — функція кислотності
acidity regulators — регулятори кислотності
It’s used to test materials for acidity. — Він використовується для перевірки кислотності матеріалів.
The ocean’s acidity is also a factor. — Кислотність океану також є чинником.
Free acidity is an important parameter that defines the quality of olive oil and is defined as a percentage of grams of free fatty acids in 100 grams of oil. — Вільна кислотність є важливим параметром, який визначає якість оливкової олії і визначається як відсоток грамів вільних жирних кислот у 100 грамах олії.

Поділитись публікацією: