Значення слова

Іменник
знайомий
знайома
знайомство

Приклади вживання

Is he your acquaintance? — Він твій знайомий?
He is an acquaintance of your mother. — Він знайомий вашої матері.
Nike was a very close acquaintance of Athena. — Найк був дуже близьким знайомим Афіни.

Поділитись публікацією: