Значення слова

Іменник
придбання
збір
надбання
здобуток
набуток

Множина

Іменник acquisition у множині: acquisitions

Приклади вживання

acquisition of sovereignty — набуття суверенітету
data acquisition — збір даних
language acquisition — засвоєння мови
mergers and acquisitions — злиття і поглинання
Resource Acquisition Is Initialization — Отримання ресурсу є ініціалізація (програмна ідіома)
second-language acquisition — засвоєння другої мови

Поділитись публікацією: