Значення слова

Дієслово
діяти
вдіяти
чинити
поводитися
оперувати
працювати

Іменник
акт
дія
вчинок
процес
справа
закон
гра
рішення
постанова

Приклади вживання

act out — розігрувати
act up — капризувати, блазнювати, погано поводитися
sexual act — статевий акт
The Civil Rights Act of 1964 — Закон про громадянські права 1964 року
Actor is a person who acts in a play. — Актор — це людина, яка грає у виставі.
It’s a play that has only one act. — Це вистава, яка має лише один акт.
He acted Sherlock Holmes. — Він грав Шерлока Холмса.
I’ve never acted in my life. — Я ніколи в житті не грав на сцені.
They must act quickly. — Вони повинні діяти швидко.
Jack acted like a hero. — Джек поводився як герой.

Поділитись публікацією: