Значення слова

Прислівник
насправді
справді
фактично
дійсно
у даний час
зараз

Приклади вживання

Actually, I’m a little busy. — Власне, я трохи зайнятий.
Therefore, calling a photo a “black and white image” is actually a misnomer. — Тому називати фотографію «чорно-білим зображенням» насправді неправильно.
It has an address in New York City but is actually based in Ukraine. — Він має адресу в Нью-Йорку, але насправді розташований в Україні.
They pretend to be younger than they actually are. — Вони прикидаються молодшими, ніж є насправді.

Поділитись публікацією: