Значення слова

Іменник
додаток

Приклади вживання

There is an addendum to the catalogue. — Існує додаток до каталогу.
The accord contained twenty-one articles and an addendum. — Угода містила двадцять одну статтю та додаток.
It was proposed by Noam Chomsky as an addendum to the projection principle. — Він був запропонований Ноамом Чомські як додаток до принципу прогнозування.

Поділитись публікацією: