Значення

Іменник
залежність
згубна звичка
наркоманія

Приклади вживання

computer addiction — комп’ютерна залежність
eating addiction — харчова залежність
video game addiction — відеоігрова залежність
He has an addiction. — У нього залежність.
I think that gambling is a dangerous addiction. — Я вважаю, що азартні ігри — це небезпечна залежність.
About 1 in 7 Americans suffer from active addiction to a particular substance. — Приблизно 1 із 7 американців страждає від активної залежності від певної речовини.
They struggled with drug addiction throughout the 1990s. — Протягом 1990-х вони боролися з наркозалежністю.
In addition, several psychoactive substances are currently employed to treat various addictions. — Крім того, кілька психоактивних речовин в даний час використовуються для лікування різних залежностей.
During the last years of his life, Cobain struggled with heroin addiction and chronic health problems such as depression. — Протягом останніх років свого життя Кобейн боровся з героїновою залежністю та хронічними проблемами зі здоров’ям, такими як депресія.

Поділитись публікацією: