Значення слова

Іменник
додавання
додаток
домішка
поповнення
збільшення

Приклади вживання

in addition to — на додаток до
matrix addition — додавання матриць
Performing addition is one of the simplest numerical tasks. — Виконання додавання — одне з найпростіших числових завдань.
Addition is associative, which means that when three or more numbers are added together, the order of operations does not change the result. — Додавання є асоціативним, що означає, що коли три або більше чисел складаються разом, порядок операцій не змінює результат.

Слово addition у статтях

Поділитись публікацією: