Значення слова

Прикметник
додатковий

Приклади вживання

additional time — додатковий час
This article needs additional citations for verification. — Ця стаття потребує додаткових посилань для перевірки.
This is an additional letter of the Latin alphabet. — Це додаткова буква латинського алфавіту.
The European version of the game also includes 9 additional songs. — Європейська версія гри також включає 9 додаткових пісень.

Поділитись публікацією: