Значення слова

Іменник
прикметник
підлегла людина

Прикметник
підлеглий
залежний

Множина

Іменник adjective у множині: adjectives

Приклади вживання

An adjective is a word that describes a noun. — Прикметник — це слово, яке описує іменник.
How many adjectives do you know? — Скільки прикметників ви знаєте?
It comes before the adjective. — Він стоїть перед прикметником.

Див. також: Частини мови англійською.

Поділитись публікацією: