Значення слова

Іменник
прислівник

Множина

Іменник adverb у множині: adverbs

Приклади вживання

adverbs of frequency — прислівники частотності
adverbs of place — прислівники місця
adverbs of time — прислівники часу
Adverbs are traditionally regarded as one of the parts of speech. — Прислівники традиційно розглядаються як одна з частин мови.
Those adverbs are mostly placed before the verbs they modify. — Ці прислівники в основному розміщуються перед дієсловами, які вони модифікують.
Adverbs in Japanese are not as tightly integrated into the morphology as in many other languages. — Прислівники в японській мові не так міцно інтегровані в морфологію, як у багатьох інших мовах.

Дивіться також:

Поділитись публікацією: