Прислівники частотності (Adverbs of Frequency) в англійській мові

Прислівники частотності (Adverbs of Frequency) в англійській мові

Прислівники частотності (Adverbs of Frequency) використовуються для позначення періодичності, з якою відбувається та чи інша дія.

В англійській мові є такі прислівники частотності:

 • always — завжди;
 • frequently — часто;
 • generally — звичайно;
 • hardly ever — майже ніколи, дуже рідко;
 • never — ніколи;
 • normally — зазвичай, планово;
 • occasionally — зрідка, вряди-годи;
 • often — часто;
 • rarely — рідко;
 • seldom — рідко, зрідка;
 • sometimes — інколи, іноді;
 • usually — звичайно, зазвичай.

Приклади речень:

He is always late. — Він завжди запізнюється.
We created a page with frequently asked questions about our products. — Ми створили сторінку з поширеними запитаннями про нашу продукцію.
It is generally served with varieties of rice dishes. — Зазвичай його подають до різноманітних страв з рису.
These atoms hardly ever bond with other atoms. — Ці атоми дуже рідко зв’язуються з іншими атомами.
I’ve never seen him before. — Я ніколи не бачив його раніше.
All calendars normally have twelve months. — Усі календарі зазвичай мають дванадцять місяців.
This dish occasionally contains curry leaves. — Ця страва іноді містить листя карі.
Do you come here often? — Ви часто сюди приїжджаєте?
It is a diminutive form of James or, more rarely, other names. — Це зменшувальна форма від Джеймс або, рідше, інших імен.
This term is seldom used. — Цей термін рідко використовується.
She sometimes goes to work by bus. — Вона іноді їздить на роботу автобусом.
Stings from bees and wasps are usually painful. — Укуси бджіл та ос зазвичай болючі.

Розташування прислівників частотності у реченні

Прислівники частотності у реченні зазвичай стоять перед основним дієсловом (окрім to be):

Subject + adverb + main verb

Приклади речень:

I always get up at 6 a.m. — Я завжди встаю о шостій ранку.
I seldom read more than four books in a month. — Я рідко прочитую більш ніж чотири книжки за місяць.

Якщо у реченні є дієслово to be, прислівник частотності ставиться після нього:

Subject + to be + adverb

This work is never done! — Ця робота ніколи не виконується!
He is usually silent. — Зазвичай він мовчить.

Якщо ми використовуємо допоміжні дієслова (наприклад, can, could, have, might, must, will, would), прислівник частотності ставиться між допоміжним дієсловом та основним дієсловом:

He was upset that he might never become a father. — Він був засмучений, що він може ніколи не стати батьком.
It can sometimes last up to three weeks. — Іноді це може тривати до трьох тижнів.

Поділитись публікацією: