Значення слова

Іменник
противник
супротивник
ворог
суперник

Множина

Іменник adversary у множині: adversaries

Приклади вживання

The Secret Adversary — «Таємничий супротивник» (назва роману Агати Крісті)
Accidental Adversaries is one of the ten system archetypes used in system dynamics modelling, or systems thinking. — Випадкові супротивники — один із десяти системних архетипів, що використовуються в моделюванні системної динаміки або системному мисленні.
The cryptosystem is considered cryptoanalytically unbreakable if the adversary does not have enough information to break the encryption. — Криптосистема вважається криптоаналітично непорушною, якщо у супротивника недостатньо інформації, щоб зламати шифрування.
They’re our potential economic adversaries. — Вони наші потенційні економічні супротивники.
The Romans and the Gauls remained adversaries for the next centuries. — Римляни та галли залишалися ворогами протягом наступних століть.
He is our principal adversary. — Він наш головний противник.

Поділитись публікацією: