Значення слова

Дієслово
радити
порадити
радитися
консультувати
повідомляти

Приклади вживання

I was advised not to do it. — Мені порадили не робити цього.
What could you advise? — Що б ви могли порадити?
What did he advise you? — Що він вам порадив?
Numerous credible sources advise against it. — Численні надійні джерела не рекомендують цього робити.
Media agencies advise companies on how and where to advertise. — Медіа-агенції радять компаніям, як і де робити рекламу.
She advised me to take this offer. — Вона порадила мені прийняти цю пропозицію.
Most doctors consider this a normal physiological phenomenon and advise against treatment. — Більшість лікарів вважають це нормальним фізіологічним явищем і не рекомендують лікування.

Слово advise у статтях

Поділитись публікацією: