Значення слова

Прикметник
естетичний

Приклади вживання

aesthetic medicine — естетична медицина
Judgments of aesthetic value rely on the ability to discriminate at a sensory level. — Судження про естетичну цінність спираються на здатність розрізняти на сенсорному рівні.
They often have aesthetic appeal. — Вони часто мають естетичну привабливість.
Beauty is a positive aesthetic value that contrasts with ugliness as its negative counterpart. — Краса — це позитивна естетична цінність, яка контрастує з потворністю як її негативним аналогом.

Поділитись публікацією: