Значення слова

Прикметник
спорідненість
схожість
близкість
взаємна прихильність
родова схожість

Приклади вживання

affinity chromatography — афінна хроматографія
chemical affinity — хімічна спорідненість
electron affinity — спорідненість до електрона
processor affinity — спорідненість процесора
A soulmate is a person with whom one has a feeling of deep or natural affinity. — Споріднена душа — це людина, з якою є почуття глибокої чи природної спорідненості.

Поділитись публікацією: