Значення слова

Прикметник
доступний
посильний
можливий
допустимий

Приклади вживання

They want to make the Internet more affordable to people around the world. — Вони хочуть зробити Інтернет більш доступним для людей по всьому світу.
Are those schools affordable for the poor? — Чи доступні ці школи для бідних?
He wants to use that money to build an affordable car. — Він хоче використати ці гроші на створення доступного автомобіля.

Поділитись публікацією: