Значення слова

Іменник
порядок денний

Множина

Іменник agenda у множині: agendas

Приклади вживання

There are five items on the agenda. — У порядку денному є п’ять пунктів.
An agenda may list any of the above items. — Порядок денний може включати будь-який із зазначених вище пунктів.
The G20 has expanded its agenda since 2008. — G20 розширила свій порядок денний з 2008 року.

Поділитись публікацією: