Значення слова

Дієслово
погоджуватися
згоджуватися
давати згоду
домовлятися
домовитися
ладити
бути корисним
бути по душі

Приклади вживання

Do you agree? — Ви згодні?
I completely agree with you! — Я повністю з вами згоден!
I know not everyone agrees with me… — Я знаю, що не всі згодні зі мною…
Actually, I don’t quite agree… — Власне, я не зовсім згоден…
I am afraid I don’t agree with you on that… — Боюся, я не згоден з вами щодо цього…
Most scholars agree that all three letters are written by the same author. — Більшість науковців погоджуються, що всі три листи написані одним і тим же автором.

Поділитись публікацією: