Значення слова

Прикметник
сільськогосподарський
землеробський

Приклади вживання

agricultural engineering — агроінженерія
agricultural machinery — сільськогосподарська техніка
agricultural revolution — аграрна революція
agricultural sciences — сільськогосподарські науки
agricultural technology — агротехніка
Agricultural economics today includes a variety of applied areas, having considerable overlap with conventional economics. — Сучасна економіка сільського господарства включає різноманітні прикладні галузі, що мають значне перекриття зі звичайною економікою.
Agricultural marketing covers the services involved in moving an agricultural product from the farm to the consumer. — Сільськогосподарський маркетинг охоплює послуги, пов’язані з переміщенням сільськогосподарського продукту з ферми до споживача.

Поділитись публікацією: