Значення слова

Прикметник
цілий
найбільший
всілякий
усякий
який-небудь

Займенник
весь
увесь
все
усе
всі

Прислівник
цілком
повністю
порівну
рівно

Іменник
ціле

Приклади вживання

all right — все в порядку, гаразд
after all — кінець кінцем, урешті-решт, зрештою
at all — зовсім, цілком, взагалі
at all costs — будь-якою ціною
by all means — будь-яким способом, за всяку ціну
all in — знесилений, стомлений, змучений
all in all — загалом, цілком, повністю
all bark and no bite — лає, але не кусає
all morning — увесь ранок
all my children — усі мої діти
all things considered — враховуючи всі обставини
All Lives Matter — усі життя мають значення
It rained all day. — Цілий день йшов дощ.
I hate all of these things. — Я ненавиджу всі ці речі.
All countries have a national flag. — Усі країни мають державний прапор.
We are all trying to be efficient. — Всі ми намагаємось бути ефективними.
All in all, I was right. — Загалом, я був правий.

Поділитись публікацією: