Значення слова

Іменник
союзник
спільник
помічник
слуга

Дієслово
об’єднуватися
вступати в союз

Множина

Іменник ally у множині: allies

Приклади вживання

An ally is a member of an alliance. — Союзник — це член альянсу.
They don’t want to be our ally. — Вони не хочуть бути нашим союзником.
Norway is sometimes referred to as “The Neutral Ally”. — Норвегію іноді називають “нейтральним союзником”.
In June 1941, Hitler broke the non-aggression agreement with Stalin, and Axis forces invaded the Soviet Union, which consequently declared war on Germany and its allies. — У червні 1941 р. Гітлер порушив угоду про ненапад із Сталіним, і сили Осі вторглися до Радянського Союзу, який, відповідно, оголосив війну Німеччині та її союзникам.

Поділитись публікацією: