Значення слова

Прислівник
вже
уже

Приклади вживання

Miss you already. — Вже скучив за тобою.
Have you finished already? — Ви вже закінчили?
It is five o’clock already. — Вже п’ята година.
They are all in the meeting room already. — Вони вже всі у кімнаті для переговорів.
I have spoken to her already. — Я вже говорив з нею.
I’ve already received plenty of suggestions from friends. — Я вже отримав багато пропозицій від друзів.

Поділитись публікацією: