Значення слова

Дієслово
змінювати
змінюватися
вносити зміни
переробляти
перешивати
каструвати

Приклади вживання

alter ego — альтер его
It’s a psychoactive drug that is known to alter the state of consciousness. — Це психоактивний наркотик, який, як відомо, змінює стан свідомості.
It gave her the ability to alter her appearance. — Це дало їй можливість змінити свій зовнішній вигляд.
It alters the structure of the rock and may cause it to erode. — Це змінює структуру гірської породи і може спричинити її руйнування.
To give up $30,000 annually to alter my career wasn’t easy. — Відмовлятися від 30 000 доларів на рік, щоб змінити свою кар’єру, було непросто.
The original image has been digitally altered. — Оригінальне зображення було змінено цифровим способом.

Поділитись публікацією: