Значення слова

Сполучник
хоча
хоч
незважаючи на те, що
коли б навіть

Приклади вживання

Although critical response was mixed, the film was successful at the box office. — Хоча критична реакція була неоднозначною, фільм мав успіх у прокаті.
Although his parentage is uncertain, he is considered the last Frankish king from the Merovingian dynasty. — Хоча його походження не визначене, він вважається останнім королем франків з династії Меровінгів.
Although Locke’s treatise was published the year after, his ideas were already widely current in the English political system at the time. — Хоча трактат Локка був опублікований наступного року, його ідеї на той час вже були широко поширені в англійській політичній системі.
Although grass courts are more traditional than other types of tennis courts, maintenance costs of grass courts are higher than those of hard courts and clay courts. — Незважаючи на те, що трав’яні корти є більш традиційними, ніж інші типи тенісних кортів, витрати на утримання трав’яних кортів вищі, ніж у твердих кортів та ґрунтових кортів.

Поділитись публікацією: