Значення слова

Прислівник
цілком
зовсім
загалом
взагалі

Іменник
ціле
сукупність

Приклади вживання

I’ve stopped eating sugar altogether. — Я взагалі перестала їсти цукор.
Martin hasn’t been altogether honest with you. — Мартін не був з тобою цілком чесним.
Altogether, there are 42 such cities in Bangladesh. — Всього в Бангладеш 42 таких міста.
There were 45 days of filming altogether. — Загалом було 45 днів зйомок.
Altogether, 2 million, or 80% of the population of Latvia, speak Latvian. — Загалом латиською мовою розмовляє 2 мільйони, або 80% населення Латвії.
The first boxset was released on March 17, 2012, and contains 15 episodes altogether. — Перший бокссет вийшов 17 березня 2012 року і загалом містить 15 епізодів.
The majority of modern scholars avoid this term altogether due to its negative connotations. — Більшість сучасних дослідників взагалі уникають цього терміну через його негативні конотації.

Поділитись публікацією: