Значення слова

Прийменник
серед
посеред
між
поміж

Приклади вживання

In 2014, the protocol gained access to the US banking system amid concerns over security and a lack of regulation. — У 2014 році протокол отримав доступ до банківської системи США на тлі занепокоєння щодо безпеки та відсутності регулювання.
China postpones the year’s biggest political event amid the coronavirus outbreak. — Китай переносить найбільшу політичну подію року через спалах коронавірусу.
The Villa Floridiana is a monumental house located amid a large park in the Vomero quarter in Naples, southern Italy. — Вілла Флоридіана — монументальний будинок, розташований серед великого парку в кварталі Вомеро в Неаполі, на півдні Італії.
When it closed in 2011, amid lawsuits for fraud, it was one of the oldest commercial art galleries in the US. — Коли вона закрилася у 2011 році, на тлі судових позовів про шахрайство, вона була однією з найстаріших комерційних художніх галерей США.
It was the first Bollywood movie to start shooting amid the COVID-19 pandemic in 2020. — Це був перший боллівудський фільм, який почав зніматися на тлі пандемії COVID-19 у 2020 році.
Following a series of investigations and amid public outcry, the school was closed in November 2011. — Після серії розслідувань та на тлі громадського протесту школа була закрита в листопаді 2011 року.
They confirmed in 2019 that the league had ceased operations amid mounting financial losses. — У 2019 році вони підтвердили, що ліга припинила свою діяльність на тлі зростаючих фінансових втрат.

Поділитись публікацією: