Значення слова

Іменник
кількість
сума
підсумок
важливість
обсяг

Дієслово
становити
складати
досягати

Множина

Іменник amount у множині: amounts

Приклади вживання

amount of substance — кількість речовини
It contains a large amount of dissolved sugar. — У ньому міститься велика кількість розчиненого цукру.
The effects last for two to six hours, depending on the amount used. — Ефект триває від двох до шести годин, залежно від використовуваної кількості.
The calorie is a unit of energy defined as the amount of heat needed to raise the temperature of a quantity of water by one degree Celsius (or kelvin). — Калорія — це одиниця енергії, яка визначається як кількість тепла, необхідна для підвищення температури певної кількості води на один градус Цельсія (або кельвін).
A socialite generally spends a significant amount of time attending various fashionable social gatherings, instead of having traditional employment. — Світська особа зазвичай проводить значну кількість часу, відвідуючи різноманітні модні світські зустрічі, замість традиційної роботи.
In accounting, revenue is the total amount of income generated by the sale of goods and services related to the primary operations of the business. — У бухгалтерському обліку виручка — це загальна сума доходу, отриманого від продажу товарів і послуг, пов’язаних з основними операціями підприємства.
Exercise with the correct amount of intensity, duration, and frequency can produce a significant amount of improvement. — Вправи з правильною інтенсивністю, тривалістю та частотою можуть призвести до значного покращення.

Поділитись публікацією: