Значення слова

Іменник
предки
родовід
походження

Приклади вживання

American ancestry — американське походження
Americans of European ancestry represent ethnic groups and more than half of the white population are German, Irish, Scottish and English. — Американці європейського походження представляють етнічні групи, і більше половини білого населення – німці, ірландці, шотландці та англійці.
This means that horses share a common ancestry with tapirs and rhinoceroses. — Це означає, що коні мають спільних предків з тапірами та носорогами.

Поділитись публікацією: