Значення слова

Іменник
ангел
янгол
театральний меценат
англійська золота монета

Дієслово
підтримувати

Приклади вживання

business angels — ангели бізнесу
fallen angel — ангел, що занепав
An angel is a supernatural being in various religions. — Ангел — надприродна істота в різних релігіях.
He is not an angel. — Він не ангел.

Поділитись публікацією: