Значення слова

Іменник
туга
відчай
журба

Приклади вживання

Existential angst makes its appearance in classical musical composition in the early twentieth century as a result of both philosophical developments and as a reflection of the war-torn times. — Екзистенційний відчай з’являється в класичній музичній композиції на початку ХХ століття як результат як філософських розробок, так і відображення зруйнованих війною часів.
It features emotionally vulnerable lyrics imbued with teenage angst. — Він містить емоційно вразливу лірику, пронизану підлітковою тугою.
Existential anxiety can occur when a person faces angst, an existential crisis, or nihilistic feelings. — Екзистенційне занепокоєння може виникнути, коли людина стикається з тугою, екзистенціальною кризою або нігілістичними почуттями.

Поділитись публікацією: