Значення слова

Іменник
туга
мука
біль

Приклади вживання

He tried to explain his anguish. — Він намагався пояснити свою тугу.
The lyrics describe the mental anguish and exhaust of life. — Текст пісні описує душевні муки і виснаження від життя.
The discovery causes her great mental anguish, as she can no longer find mathematics intuitively meaningful. — Відкриття викликає у неї великі душевні муки, оскільки вона більше не може вважати математику інтуїтивно значущою.

Поділитись публікацією: