Значення слова

Іменник
оголошення
анонс
об’ява
повідомлення
сповіщення

Множина

Іменник announcement у множині: announcements

Приклади вживання

to make an announcement — зробити оголошення
Legal disputes continued long after his announcement. — Юридичні суперечки тривали ще довго після його оголошення.
The announcement of the results was repeatedly delayed. — Оголошення результатів неодноразово відкладалося.
As of 2022, there is no announcement regarding a sixth season. — Станом на 2022 рік немає жодного оголошення щодо шостого сезону.
Train station announcements vary in length and volume. — Оголошення на вокзалі відрізняються за тривалістю та гучністю.
British parents may place a birth announcement in their local newspaper. — Британські батьки можуть розмістити оголошення про народження дитини в місцевій газеті.
The official announcement for the film was made in October 2019. — Офіційний анонс фільму був зроблений у жовтні 2019 року.
These systems with many speakers are widely used to make announcements in public, institutional and commercial buildings and locations. — Ці системи з великою кількістю динаміків широко використовуються для подачі оголошень у громадських, інституційних та комерційних будівлях і місцях.

Поділитись публікацією: