Значення слова

Іменник
відповідь
розгадка
розв’язання
рішення
заперечення

Дієслово
відповідати
відповісти
реагувати
заперечувати
удаватися

Множина

Іменник answer у множині: answers

Приклади вживання

questions and answers — питання та відповіді
There are these four ways of answering questions. — Є ці чотири способи відповіді на запитання.
Somebody knows the answer. — Хтось знає відповідь.
The answer to the last question. — Відповідь на останнє запитання.
There are no right or wrong answers in this test. — У цьому тесті немає правильних або неправильних відповідей.
The answers should be given in simplest form. — Відповіді слід надати у найпростішій формі.
She has no answers. — У неї немає відповідей.
What’s the answer to this question? — Яка відповідь на це запитання?
What is the right answer to this question? — Яка правильна відповідь на це питання?
Is the answer to this question correct? — Чи правильною є відповідь на це запитання?
It’s the best answer to that question. — Це найкраща відповідь на це питання.
Martin didn’t answer this question. — Мартін не відповів на це запитання.

Поділитись публікацією: