Значення слова

Займенник
будь-який
всякий
котрий-небудь
скільки-небудь
ніщо
ніхто
котрий
дещо

Прикметник
будь-який
який-небудь
усякий
абиякий
перший-ліпший

Прислівник
зовсім
ніяк
ніскільки

Приклади вживання

in any case — у всякому разі
by any means — в будь-який спосіб
any colour you like — будь-який колір, який вам подобається
Do you have any plans for tomorrow? — У тебе є якісь плани на завтра?
Have they got any children? — У них є діти?
There isn’t any sugar in my coffee. — У моїй каві немає цукру.
We haven’t got any money. — У нас немає грошей.
There aren’t any shops near here. — Тут немає магазинів.
He hasn’t got any free time. — У нього немає вільного часу.
Feel free to ask any questions in the comments! — Сміливо задавайте будь-які питання у коментарях!
I’ve got a lot of books but I haven’t read any of them. — У мене дуже багато книг, але я жодної з них не читав.
Google Talk supported messaging with any service provider that supports the XMPP protocol. — Google Talk підтримує обмін повідомленнями з будь-яким постачальником послуг, який підтримує протокол XMPP.

Поділитись публікацією: