Значення слова

Іменник
додаток
застосунок

Множина

Іменник app у множині: apps

Приклади вживання

mobile app — мобільний застосунок
Most mobile devices are sold with several apps bundled as pre-installed software. — Більшість мобільних пристроїв продаються з декількома програмами, що входять до складу попередньо встановленого програмного забезпечення.
It acts as a companion app for Xbox video game consoles. — Він діє як додатковий застосунок для відеоігор Xbox.
The increase led to Zoom being the 5th most downloaded mobile app worldwide in 2020 at 477 million downloads. — Збільшення призвело до того, що Zoom став 5-м найбільш завантажуваним мобільним додатком у світі в 2020 році з 477 мільйонами завантажень.
The app allows users to upload profiles and photos, and search for other members by location and shared interests. — Додаток дозволяє користувачам завантажувати профілі та фотографії та шукати інших учасників за місцем розташування та спільними інтересами.

Поділитись публікацією: