Значення слова

Прикметник
жахливий
приголомшливий
страхітливий

Приклади вживання

These people used to live in utterly appalling conditions. — Раніше ці люди жили у зовсім жахливих умовах.
I unequivocally deny the appalling allegations being peddled about me. — Я однозначно заперечую жахливі звинувачення щодо мене.
The uncertainties of life are not appalling to one who has not, at heart, worldly ambitions. — Життєва невизначеність не є жахливою для того, хто не має в глибині душі мирських амбіцій.
Both suggestions Yamaoka finds appalling. — Обидві пропозиції Ямаока вважає жахливими.
Patricide was considered an appalling crime. — Батьковбивство вважалося жахливим злочином.

Поділитись публікацією: