Значення слова

Прикметник
привабливий
зворушливий
благальний

Приклади вживання

He is a sexually appealing person. — Він сексуально приваблива людина.
Their offer is so appealing! — Їхня пропозиція така приваблива!
It’ll make your product appealing to the audience. — Це зробить ваш товар привабливим для аудиторії.
They may also be aesthetically appealing. — Вони також можуть бути естетично привабливими.

Поділитись публікацією: