Значення слова

Іменник
апетит
бажання
схильність
потяг

Множина

Іменник appetite у множині: appetites

Приклади вживання

Appetite is the desire to eat food, sometimes due to hunger. — Апетит — це бажання їсти, іноді через голод.
It will only spoil your appetite. — Це тільки зіпсує вам апетит.
What is a medical term for a loss of appetite? — Який медичний термін означає втрату апетиту?
Certain drugs may increase appetite. — Деякі препарати можуть підвищувати апетит.
He is best known for his voracious appetite. — Він найбільш відомий своїм ненажерливим апетитом.
He phoned his brother Richard to confess that he had no appetite for the job. — Він зателефонував своєму брату Річарду, щоб зізнатися, що не має апетиту до роботи.
Common side effects include sleepiness, dizziness, increased appetite, and weight gain. — Поширені побічні ефекти включають сонливість, запаморочення, підвищення апетиту та збільшення ваги.

Поділитись публікацією: