Значення слова

Дієслово
використовувати
застосовувати
застосовуватися
звертатися
подавати заяву
вживати
прикладати
відноситися
займатися
накладати
присвятити себе
зосередитися

Приклади вживання

Rules Don’t Apply — «Правила не застосовуються» (назва худ. фільму)
How do you apply your knowledge? — Як ви застосовуєте свої знання?
Apply directly to the forehead. — Нанесіть безпосередньо на лоб.
In England and Wales public access rights apply only to certain categories of mainly uncultivated land. — В Англії та Уельсі права публічного доступу поширюються лише на певні категорії переважно необроблених земель.
Channels with 100 subscribers or more can apply for a custom URL. — Канали зі 100 або більше передплатниками можуть подати заявку на користувацьку URL-адресу.

Поділитись публікацією: