Значення

Дієслово
схвалювати
затверджувати
затвердити
санкціонувати

Приклади вживання

I approve of this choice. — Я схвалюю цей вибір.
Do you approve of his behavior? — Ви схвалюєте його поведінку?
Maria approves of their going in for sports. — Марія схвалює їхнє заняття спортом.
The Congress voted to approve independence. — Конгрес проголосував за затвердження незалежності.
He sets the standards for these parts and approves each design. — Він встановлює стандарти для цих частин і затверджує кожен дизайн.
Brexanolone was approved for medical use in the United States in 2019. — Брексанолон був схвалений для медичного використання в США в 2019 році.
The transaction was approved by the shareholders on 9 November 2017. — Угода була схвалена акціонерами 9 листопада 2017 року.
The application allows parents to restrict content, approve or disapprove apps, set screen times, and more. — Додаток дозволяє батькам обмежувати контент, схвалювати або відхиляти додатки, встановлювати час використання екрана тощо.

Поділитись публікацією: